Adatvédelmi beállítások

Alapvető cookie-k

Az alapvető sütikben (cookie-kban) nem tárolunk semmilyen személyes adatot, azok segítségével szolgáltatásaink és weboldalunk továbbfejlesztéséhez szükséges információkat gyűjtünk teljesen anonimizálva, a Google Analytics és a Hotjar segítségével.

Összes cookie

Az összes süti (cookie) engedélyezése esetén a Google reCAPTCHA szolgáltatását is használjuk, ami szükséges a webes üzenetküldés és visszajelzés szolgáltatásaink működéséhez.

Adatvédelmi irányelvek

Röviden

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk
 • Kérésre bármikor tájékoztatást adunk az Önről tárolt adatokról, és azok törlését vagy helyesbítését elérhetőségeink bármelyikén kérheti
 • A személyes adatokat technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védjük, amik igazodnak a mindenkori technológiai színvonalhoz
 • Harmadik félnek személyes adatokat kizárólag hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben az szükséges az Ön felé vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez (például szállítási adatok átadása a fuvarozási cégnek), illetve amennyiben azt jogszabályi kötelezettség írja elő.

Az adatkezelő

A személyes adatok kezelője a VF Automatika Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő adatai:

Székhely: 2220 Vecsés, Magyar utca 29

Telephely és postacím: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Cégjegyzék szám: 13-09-093425

Adószám: 12970814-2-13

E-mail cím: vfaut@vfautomatika.hu

Telefonszám: +36 1 433 2543

Az adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó olyan szolgálató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (pl. fuvarvállalat kezeli a szállításhoz szükséges személyes információkat). A VF Automatika Kft (adatkezelő) által igénybe vett adatfeldolgozók az alábbiak:

DigitalOcean, LLC

Adatfeldolgozói tevékenysége: felhőszerver és tárhely szolgáltatás

Elérhetősége: privacy@digitalocean.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement

GLS General Logistics System Hungary Kft

Adatfeldolgozói tevékenysége: csomagküldés

Elérhetőség: adatvedelem@gls-hungary.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato/

DACHSER SE

Adatfeldolgozói tevékenysége: csomagküldés

Elérhetőség: data.protection@dachser.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.dachser.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat-277

FedEx Logistics Inc.

Adatfeldolgozói tevékenysége: csomagküldés

Elérhetőség: dataprivacy@fedexlogistics.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.fedex.com/hu-hu/privacy-policy.html

Google Ireland Limited

Adatfeldolgozói tevékenysége: weboldalhoz kötődő Google Analytics és reCAPTCHA szolgáltatás

Elérhetőség: dpo-google@google.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hotjar Ltd.

Adatfeldolgozói tevékenysége: weboldalhoz kötődő analitikai szolgáltatás

Elérhetőség: dpo@hotjar.com

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Adó és Könyv Szaki Kft.

Adatfeldolgozói tevékenysége: könyvelés

Elérhetőség: zsuzsaszaki@konyveloszaki.hu

Adatkezelési célok

A VF Automatika Kft. személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, az adatkezelés céljának megfelelően és az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig.

Az adatkezelési céljaink az alábbiak:

Kapcsolattartás a felhasználóval

Az adatkezelés célja az érdeklődő kérdéseinek megválaszolása az általunk nyújtott szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatban. A felhasználó megkereshet minket telefonon, személyesen, e-mailen vagy a weboldalunkon keresztül.

Tárolt személyes adatok: név, elérhetőség a kapcsolattartáshoz (elektronikus kapcsolattartás esetén e-mail cím, telefonos kapcsolattartás esetén telefonszám)

Az adatkezelés céljához igénybe vett adatfeldolgozó: DigitalOcean LLC, Google Ireland Limited

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Árajánlat küldése

Az adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása az árajánlatkérés feldolgozásának megkezdéséről, valamint az árajánlat elküldése a felhasználó részére.

Tárolt személyes adatok: ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

Az adatkezelés céljához igénybe vett adatfeldolgozó: DigitalOcean LLC

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Szerződésben foglaltak teljesítése

Az adatkezelés célja a vevő a szerződéskötéshez szükséges mértékű azonosítása, kapcsolattartás a vevővel a teljesítés állapotáról (úgy mint tájékoztatás a rendelés befogadásáról, tájékoztatás a teljesítés várható időpontjáról, kiszállítással kapcsolatos értesítés küldése), valamint a szerződésben foglalt termék/szolgáltatás eljuttatása a vevő részére.

Tárolt személyes adatok: megrendelői név, szállítási cím (ha a szerződés teljesítése kiszállítást igényel), telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés céljához igénybe vett adatfeldolgozó: DigitalOcean LLC, GLS Hungary Kft, FedEx Logistics Inc., DACHSER SE

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Számlázáshoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés célja a jogszabályi követelményeknek megfelelő számla kiállítása, illetve a teljesítés után a számla tárolása a számviteli törvény által előírt időtartamig (8 év).

Tárolt személyes adatok: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozó: Adó és Könyv Szaki Kft.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a weboldalunk felhasználásának az optimalizálása, illetve rosszindulatú automatizált szoftverek (”botok”) kiszűrése. Az adatkezelés önkéntes, a hozzájárulás nem automatikus, és bármikor visszavonható weboldalunk adatvédelmi irányelvek menüpontjából. (https://vfautomatika.hu/adatvedelem)

Tárolt személyes adatok: anonimizált online azonosítók, úgy mint IP cím, cookie azonosító, kliens- és eszköz azonosítók

Az adatkezelés céljához igénybe vett adatfeldolgozók: Google Ireland Limited, Hotjar Ltd.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Panaszfeldolgozás

Az adatkezelés célja a felhasználóktól kapott panaszok dokumentálása és kivizsgálása.

Tárolt személyes adatok: a panasztól függően, annak kivizsgálásához szükséges információk (ügyfél neve, címe, a panasszal együtt bemutatott dokumentumokban szereplő egyéb személyes adatok)

Az adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozó: DigitalOcean LLC

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Az adatkezelés időtartama

  A VF Automatika Kft a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha
 • a felhasználó kéri (kivételt képez a jogszabályon alapuló adatkezelés, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • panasz alapján megállapításra került, hogy az adatok kezelése jogellenes
 • bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elrendeli
 • jogszabályban előírt tárolási időszak lejárt
 • ajánlatban, szerződésben, megrendelésben szereplő és kapcsolattartáshoz szükséges adatok a 2013. évi V. törvényben (a Polgári Törvénykönyvről) megállapított 5 éves elévülési idő lejártával kerülnek törlésre
 • A felhasználó jogai

   A felhasználó bármikor jogosult
 • tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatairól
 • tájékoztatást kérni az adatkezelés módjáról (úgy mint igénybe vett adatfeldolgozókról, az adat forrásáról, az adatkezelés időtartamáról, jogalapjáról, céljáról, és a tárolás időtartamáról)
 • kérni a kezelt személyes adatainak helyesbítését
 • kérni az adatkezelés korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát (az ellenőrzés időtartamára)
 • kérni az adatkezelés korlátozását, ha vitatja az adatkezelés jogosságát (a panasz kivizsgálásának időtartamára)
 • kérni az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az adatok törlése helyett korlátozásukat kéri
 • az adatkezelés időtartama lejártával törlés helyett kérni a hozzáférés korlátozását
 • az önkéntes hozzájárulás alapján, vagy automatizáltan kezelt adatokat géppel olvasható formátumban kérelmezni
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen
 • bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén
 • panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • A korlátozott hozzáférés alá eső személyes adatokat csak a felhasználó hozzájárulásával lehet kezelni, az adatkezelő csak az adatok tárolására jogosult. Felhasználó fenti jogainak gyakorlását kérheti az adatkezelő bármelyik fentebb megadott elérhetőségén.

  A cookie-król

  A cookie (vagy süti) egy kis méretű szövegfájl, amely a látogatáshoz használt eszközön (számítógép, mobiltelefon, tablet, stb.) tárolódik, és egy későbbi látogatáskor is hozzáférhető a weboldal számára. Cookie-kat kizárólag csak az Ön hozzájárulásával használunk, amely ezen az oldalon bármikor visszavonható. Az általunk használt cookie-k legkésőbb a létrehozástól számított egy év múlva törlődnek, illetve Ön a hozzájárulás visszavonásával vagy a böngészője segítségével bármikor törölheti őket. A weboldal használatához nem szükséges engedélyeznie a cookie-k használatát, azonban ebben az esetben a weboldal nem minden funkcionalitása használható.